Mediáció

közvetítés, vitarendezés, mediátor képzés

A mediáció haszna

A mediátor (egy pártatlan, képzett, gyakorlott közvetítő) a mediáció alkalmával elősegíti az érintett felek számára kölcsönösen kielégítő-, gyors megoldás kialakítását.
A mediátor segítségével, illetve a mediációs technikák alkalmazásával sok időt-, pénzt- és energiát spóroluhat, valamint elkerülheti a megoldás elhúzódásával, vagy akár a peres eljárással kapcsolatos költségeket, nehézségeket.
A mediáció igénybe vételével megakadályozhatja a vita, a konfliktus elhúzódását, súlyosbodását, újraépítheti a megromlott üzleti vagy személyes kapcsolatot.
CIMKÉK

Mediáció, mediátor, gazdasági mediáció, igazságügyi közvetítés, egyezségközvetítés, konfliktuskezelés, közvetítés, mediátor képzés.

Regisztrált mediátorok

A közvetítői tevékenység folytatását a közigazgatási és igazságügyi miniszter - a névjegyzékbe való felvétel útján - annak a természetes személynek engedélyezi, aki
 

 a) felsőfokú végzettséggel és a végzettség megszerzésétől számított, annak megfelelő legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) igazolja a miniszter rendeletében meghatározott közvetítői szakmai képzés elvégzését,

c) büntetlen előéletű, és nem áll a közvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

d) nem esik jogszabályban foglalt kizáró ok alá.

Jogszabályok

a közvetítői tevékenységről

2002. évi LV. törvény

a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről  

2006. évi CXXIII. törvény

a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről

63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

A mediáció előnye

A mediáció során a  konfliktusban lévő felek (üzleti partnerek, szervezetek, munkatársak, szomszédok, családtagok stb.) saját kezükben tarthatják a megoldást, és fölösleges viták, költségek, peres eljárások nélkül helyreállíthatják, kiegyensúlyozottá tehetik a kapcsolatukat. 

Miben segít még a mediáció?

 

A professzionális egyezségközvetítés segít a problémák megfogalmazásában, az érdekek tisztázásában, az indulatok kordában tartásában, a megbeszélés és a megegyezés kulturált kereteinek fenntartásában.Segít minden, a vitában érintett fél számára az előnyös megoldások megtalálásában.

Főoldal arrow Gazdasági mediáció
Gazdasági mediáció
 

A - törvény által szabályozott - gazdasági mediáció peren kívüli, célszerű, gyors, hatékony, költségtakarékos, diszkrét és cégimázs kímélő eszköze a konfliktuskezelésnek. Alkalmazási területe nagyon sokrétű, cégek, intézmények közötti és szervezeten belüli viták, jogviták  megoldására, együttműködések előkészítésére és kialakítására, az együttműködés  során keletkezett érdekkonfliktusok feloldására egyaránt alkalmazható. Kiváló alternatíva a sokszor évekig is elhúzódó polgári peres eljárások elkerülésére. 

A gazdasági-, üzleti mediáció

•    jövőorientált, konstruktív, gazdaságos vitarendezési eljárás,
•   kooperatív konfliktusmegoldó eljárás, ahol egy pártatlan, semleges harmadik (a mediátor) professzionálisan közvetít a vitatkozó felek között és ezzel segít a feleknek a kölcsönös  előnyökön, konszenzuson és kompromisszumon alapuló egyezség létrehozásában, a vita megoldásában,

•    a választott bírósági eljáráson kívül a gazdasági mediáció a legelterjedtebb módja a peren kívüli vitarendezésnek,

•    a mediáció különösen hatékony ott, ahol érzelmek és indulatok állnak a gazdaságilag racionális megoldás útjában, sokféle érdek ütközik, illetőleg a megoldást a felek speciális igényeihez kell kialakítani.

A legfontosabb különbségek a gazdasági mediáció és a bírósági eljárás között:

 

 

 Gazdasági mediáció

 Bírósági eljárás

 Per helyett üzlet

 Az üzleti (szerződéses) kapcsolat, az üzletmenet fennmaradhat.

  Az üzleti (szerződéses) kapcsolat többnyire helyrehozhatatlanul megromlik.

 Ráfordítások

  Óradíj, költségtérítés, egyezség esetén sikerdíj.

 Bírósági illeték, perköltség, ügyvédi díj, pernyertesség esetén sikerdíj.

 Idő

 Maximum 4 hónap, de általában napok, 1-2 hét alatt befejeződik.

 1-2 év, azonban fellebbezés esetén 3-5 év.

 Bizalmasság, diszkréció

 Zárt eljárás, csak a mediátor és az érdekelt felek vesznek részt. A diszkréció maximális, a mediátort törvény kötelezi a titoktartásra.

 Bárki jelen lehet: média, versenytárs is, mivel főszabályként a bírósági tárgyalás nyilvános.

 Tervezhetőség

  A gyorsaság miatt a szükséges erőforrások jobban tervezhetőek.

 A nagy időigény és a bizonytalan kimenet miatt a szükséges erőforrások nehezen tervezhetőek.

 Önkéntesség

 Csak mind a két fél egyetértésével indul.

 Az egyik fél keresetet nyújt be.

 Döntés

 Az érdekelt felek közösen döntenek.

 Harmadik személy (a bíróság) hoz döntést.

 Elégedettség

 A megelégedettség mind a két fél esetében valószínű (önként választott eljárás, közösen kialakított megoldás). A teljesítés, végrehajtás ezért valószínű.

 Rendszerint egyik fél sem elégedett. A végrehajtás bizonytalan.

 Rugalmasság

 A megegyezésre való motiváció miatt nagyobb a valószínűsége a rugalmasságnak és a konstruktivitásnak.

 Harmadik fél által hozott döntésen alapuló, formális - a jog által előírt - megoldások.

  A játszma végeredménye

 Nyer-nyer. A megegyezést kötő felek mindegyike megőrzi méltóságát és mind a ketten nyertesként távoznak.

 Nyer-veszít. A perben csak az egyik fél nyerhet, ezért a másik szükségszerűen vesztes.

 

A gazdasági, üzleti mediáció - közvetítés - alkalmazási területei pl.:

A szervezet (vállalkozás, önkormányzat stb.) és üzleti partnerei között felmerülő konfliktusok

 • szerződések előkészítése, létrehozása, értelmezése,
 • teljesítési problémák megoldása, (nemfizetés, minőségi kifogások, késedelem stb.), 
 • garancia- és szavatossági ügyek,
 • kártérítési igények rendezése,
 • szabadalmak, licencek, védjegybitorlási ügyek,
 • versenyjogi szabályozással kapcsolatos viták,
 • egyesítési folyamatoknál – fúzió, cégfelvásárlás.

A szervezeten belül létrejövő érdekellentétek

 • tulajdonosok, partnerek, üzlettársak közötti - a szervezet jövedelmezőségére, megítélésére stb. kiható -  konfliktusok,
 • tulajdonosok és menedzsment közötti lényeges kérdésekben fennálló viták,
 • menedzsment, és szakszervezet (üzemi tanács) közötti konfliktusok,
 • menedzser munkaviszonyának megszüntetése,
 • különböző vezetői szintek között kialakult érdekellentétek,
 • egyes szervezeti egységek vagy ezek vezetői, illetve munkatársai közötti viták.

 

Hívja a Mediátort, hogy

a szervezet életében a döntési folyamatokat gyorsítani tudja,

konfliktusok megoldásánál a gazdaságosság álljon előtérben,

elkerülje a pereskedést!

06-70/314-1660; e-mail: tamas.rusznak@probona.hu
 
 

Jelentkezés mediációra

 
Mobil: 36-70/314-1660 (08-18 óráig)

(dr. Rusznák Tamás)

E-mail cím: kapcsolat@acoach.hu

Mediációs képzés

 

Proaktív gazdasági mediációs képzésünkről a mediációs képzés menüpont alatt talál információt.

 
Joomla Templates by Joomlashack